Ilustračný obrázok

Novinky

Writer the shaping of popular fiction
Music maker composer and performer
Repetitórium trestného práva
Literary correspondence
Photographer writing with light
<The >poet/lyricist
Bevezetés a családi vállalkozásba =
Princíp komplementarity v medzinárodnom trestno...
Accountability in education: meeting our commit...
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské p...
Üzleti terv =
Bevezetés a vállalatgazdaságtanba =
Fejezetek a vállalatgazdaságtanból =
Společnost přátelská k dětem v obtížích...
Focusing on people
Ľudia na prvom mieste
Pavol Muška
Unie blízka i vzdálená
Byla deflace opravdu hrozbou?
Záměrně plochá diskuse o ukrajinské krizi...
Peripetie české ekonomiky a měny aneb nedejme s...
Margaret Thatcherová 1925-2013
Česká politika a média po roce 1989
Sto let od počátku první světové války...
Jacques Copeau a jeho Starý holubník
Bol som dlho v SME
Zákon o ochrane svedka
South east and central europe media handbook...
Technologické prognózy a telekomunikace...
Štát a medzinárodný systém
Mezinárodní marketing a informační technologie...
Médiá a socializácia
Euroatlantické partnerstvo
Držba v rímskom a kánonickom práve
Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5....
Repetitórium práva duševného vlastníctva...
25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov =
Selected sources of law - past and current pers...
IBM SPSS statistics 25 step by step
Personality theories workbook
Zdraví a práce
Právní a ekonomické aspekty devizových interven...
Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Euró...
České rodinné právo
Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého...
Správní právo
Základy pracovního práva a sociálního zabezpeče...
Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného pr...
Bezpečnostnoprávna teminológia
Globální problémy profesní etiky právníků...
Antológia k dejinám právneho a politického mysl...
Chrestomatie ke studiu filosofie práva
Právna filozofia dvadsiateho storočia
Aktuálne otázky teórie práva
Evropská integrace a Česká republika
Dejiny daní, poplatkov a cla
Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky...
Ústavnoprávne aspekty vstupu Slovenskej republi...
Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdrav...
Úvod do studia politické vědy
Základy občianskeho hmotného práva
Občanské právo hmotné
Právní úprava darování, odbřů a transplantací t...
Pravda a lož
Základy manžmentu =
Vybrané kapitoly manažérskej etikety
Maticový počet pre ekonómov
Kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní...
Právna ochrana veriteľov
Vzory právních smluv a podání pro občany...
Porovnávací hodnota nemovitostí
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku...
Umenie tvoriť zákony
Elektronické právní jednání
Cirkev a stát
DOUPě: diskutujeme o ústavním právu
Diamant v hrude nezhnije =
Social media law
<The >European union - What is next?...
Podniková ekonomika
LAB
Strach z neznámeho =
Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generáci...
Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcov...
Zamestnanec - zamestnávateľ a konatelia s.r.o....
Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovens...
Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrte...
Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom p...
<The >challenges of local government fina...
Příme daně a jejich správa v judikatuře...
Cofola International 2018
Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie...
Zákon o energetike
Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a...
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Criminal evidence and procedure
Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva...
Dátová analýza pre sociálne vedy
Vzory soudních podání v obchodních věcech...
Základy všeobecné státovědy
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari