Ilustračný obrázok

Novinky

Modely využívania informačno-komunikačných tech...
Applied psychology in school
Arbitration
Consilio et industria
Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a...
Medzinárodné právo obyčajové: stále relevantné ...
Aktuální otázky trestního zákonodárství s akcen...
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019...
Systemic risk in post-crisis financial markets...
Zákon o pohrebníctve
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky...
Pojišťovací právo
Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu...
Nové jevy v ekonomické kriminalitě
Aktuální výzvy soukromého práva
Information-technical means and means of operat...
Slová ponaučení
Praktikum právních dějin
Praktikum práva Evropské unie
Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca...
Moc faktov
Scripsi vobis [V]
Scripsi vobis [IV]
Scripsi vobis [III]
Scripsi vobis [II]
Scripsi vobis [I]
Parlamentné prejavy
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989...
Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989...
Suverénne európske Slovensko
Alexander Dubček
In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequit...
Teória štátu a práva
Školská psychológia a psychológ v edukačnej pr...
Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestn...
Firmy, ktoré pretrvajú
Nežná revolúcia.sk
Karol Kállay
Microsoft Excel
Microsoft Windows Server 2008
Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krí...
Z tretieho sveta medzi elitu
Czech (& Central European) yearbook of arbi...
Czech yearbook of international law
Výběr smluv Rady Evropy
Zákon o konkurze a vyrovnaní
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológi...
Občiansky súdny poriadok
Zbierka disciplinárnych rozhodnutí slovenskej a...
Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch...
Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slove...
Kúpele
Applied psychology in school
Psychologické aspekty zamestnanosti vysokoškols...
Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násili...
Slovenská ekonomika po štvrťstoročí samostatnéh...
Current tendencies in criminal law of the Europ...
EU and international insolvency proceeding...
EU and international insolvency proceeding...
Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných kríz...
Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR...
Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu ...
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky...
Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť...
European studies
Európska prokuratúra a perspektívy jej činnosti...
Európa a európske právo
Dějiny klasické sociologie
Právne a ekonomické súvislosti elektronického m...
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej...
Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení ...
Universal, regional, national
Dieťa medzivojnového Slovenska
Slovensko v Československu (1918-1938)
Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie...
Cognitive Neuroscience
Cognitive development and cognitive neuroscienc...
Slovak yearbook of international law
Imaginárno a symbolično =
Cloud computing a jeho využitie (nielen) v podn...
Praxisorientierte Psychotherapieforschung Verfa...
Culture-Sensitive and Resource Oriented Peer (C...
Bei Jutta auf der Couch :
Identitätsbegriff im Wandel
Female Turkish migrants with recurrent depressi...
70th Anniversaryof Universal Declaration of Hum...
Acta Educationis Generalis
Sanction under criminal law
Auta, auta, auta... a životní prostředí...
Cofola International 2019
In varietate concordia: soubor vědeckých statí ...
Správny súdny poriadok
Ústava Slovenskej republiky
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčši...
Smart regióny v Slovenskej republike
Občianske právo hmotné
Občianske právo hmotné
Zmluvné záväzky v autorskom práve
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari