Ilustračný obrázok

Novinky

Mladí vedci 2021
Umenie a právo
Yearbook of Slovakia ´s foreign policy 2021...
Poceedings of the international scientifiv conf...
Digital Markets as a chalange for competition p...
Naděje právní vědy 2017
Biomechanics
Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium...
Azyl a právo na azyl
Psychoonkológia
Komparativní ekonomika
Úvod do štúdia mediálnych produktov
Terapia získaných kognitívno-komunikačných porú...
O práve a náboženstve v Európskom a domácom kon...
Recognition of foreign criminal sanctions...
Rodičovská odpovědnost
Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej ú...
Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu ...
Protistátní trestné činy včera a dnes...
Církev a stát
Majetkové poměry manželů - unifikace kolizního ...
Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soud...
Cofola International 2021
Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobe...
Dedenie zo zákona a závetu podľa I. návrhu uhor...
Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej uni...
Sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Trestné právo hmotné
Tvorba práva a výklad práva v podmiekach právne...
International law
Diplomatic law
Diplomacie
Sociologie práva
Getting past no
Metodológia vedeckej práce
Consular law and practice
Force and statecraft
International law
Cassese's International law
World politics
Svetové právne systémy
Modern diplomacy
Světová ekonomika do nástupu pandemie Covid-19...
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2020...
Unternehmen und Unternehmer im Familienrecht...
Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve ...
Celebrity v mediálnej a marketingovej komunikác...
Auta, emise a klima
Rozkoš zdania a poznania
Správne trestanie na Slovensku a v európskom pr...
Zásady lojality v práve Európskej únie...
Aktuálne otázky trestného práva v teórii a prax...
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násil...
Ústavné dni
Obchodné právo
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Aristotelova teória jazyka
Trestné právo Európskej únie v teórii a praxi...
Európske mechanizmy uznávania sankcií spojených...
Trestné právo hmotné
Historický pohľad na vzťah štátu a Katolíckej c...
Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne...
Práva a povinnosti v profesionálnom športe...
Právna politika vo vzťahu k ochrane života a z...
Slovak yearbook of international law
Slovak yearbook of international law
Slovak yearbook of international law
Slovak yearbook of international law
Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slove...
Modely a teorie demokracie
Leadership
Kam se poděl můj sýr?
Time management
Asertivní žena
Buď chceš, alebo nechceš
Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit...
Efektivnost informačních systémů
Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů...
Mních, ktorý predal svoje ferrari
Bod zlomu
Nový Minútový Manažér
Vědomí naléhavost
Krizové situace v rodině očima dítěte...
Umění přesvědčit a vyjednat
Žena v konfliktním rozhovoru
Pozitivní leader
Ako pracujú maverici
Prečo ľudia veria nezmyslom
Krízový manažment podniku
Jak se stát úspěšným lídrem
Psychológia starších dospelých a poradenstvo st...
Rorschachova metoda
Naučte sa riešiť konflikty
Zastúpenie v súkromnom práve
Repetitórium trestného práva
Trestné právo procesné
Trestné právo procesné
Pozícia a význam printových médií pre detského ...
Násilie páchané na ženách v intímnych partnersk...
Násilie páchané na ženách v intímnych partnersk...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari